Ministrstvo za zdravje (MZ) je nedavno tega izdalo rezultate primerjalne nacionalne raziskave o zadovoljstvu pacientov v slovenskih bolnišnicah. Namen je bilo spodbuditi bolnišnice k izboljševanju svojega dela z vidika izkušenj pacientov in ugotoviti, kako pacienti dojemajo kakovost zdravstvene obravnave v bolnišnicah.

Klinični center

Paciente so v anketi spraševali o sledečem:
– sprejem v bolnišnico
– delo zdravnika in medicinske sestre
– zdravljenje
– lajšanje bolečin
– kako ocenjujete bolnišnico, okolje in prehrano
– odpust iz bolnišnice

Vsako vprašanje je imelo pet postavk.
V raziskavi je sodelovalo 27 bolnišnic, pacienti so vrnili 7167 veljavnih vprašalnikov. V statistični analizi so uporabili Cronbachov koeficient α, korelacije med postavkami in linearno regresijo.

Med udeleženci raziskave so rahlo prevladovale ženske – 57%, najbolj zastopana starostna skupina je bila 50 – 59 let, najbolj pogosto pa so udeleženci imeli srednjo stopnjo izobrazbe.

Bolnišnica Golnik

Udeleženci navajajo dobre izkušnje z zdravstvenimi storitvami v bolnišnicah, povprečna ocena je 85,9 od 100.

Med posameznimi sklopi so najvišjo oceno prisodili sprejemu v bolnišnico in delu medicinske sestre, najmanjšo oceno pa odpustu iz bolnišnice in delu zdravnika.

Sklopi

V poročilu si lahko ogledate tudi rezultate glede vsake postavke po posameznih bolnišnicah.

Delo zdravnika v skupnem ocenjujejo bolniki po različnih bolnišnicah takole:

Delo zdravnika

(Legenda: zeleno polje – 25% najbolj zadovoljnih pacientov; oranžno polje – 50% povprečno zadovoljnih pacientov; rdeče polje – 25% najmanj zadovoljnih pacientov)

Ocena zdravljenja:

Vaše zdravljenje

Skupna ocena in razvrstitev bolnišnic:

Skupna ocena in razvrstitev bolnišnic

Z največjo skupno oceno v več sklopih vodijo:

1. MC Medicor
2. Kirurški sanatorij Rožna dolina
3. Porodnišnica Postojna
4. Bolnišnica Sežana
5. Bolnišnica Valdoltra

Najmanjšo skupno oceno so podelili bolnišnicam:

1. Porodnišnica Kranj
2. Psihiatrična klinika Ljubljana
3. Psihiatrična bolnišnica Begunje
4. PB Idrija
5. PB Ormož

Če pogledamo širše, so pacienti torej najbolje ocenili zasebne bolnišnice, najslabše pa psihiatrične bolnišnice.

Rezultati kažejo na specifiko pacientov, ki se zdravijo v teh bolnišnicah, katera zdravljenja opravljajo v bolnišnicah, kako pacienti dojemajo uspeh zdravljenja po intervencijah in morda še kaj. Rezultati se tudi neverjetno dobro podajajo trenutni politiki Ministrstva za zdravje.

Bolnišnica Ormož

_________

Viri:
Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici, Ministrstvo za zdravje.
– S pomočjo bolnikov do boljših storitev v bolnišnicah. Naša lekarna. Ljubljana: št.11, letnik 01, maj 2007.

Advertisements